mostrera sp (N1) left monstera obliqua center monstera sp (N2) right 600